یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

جهانگیری:

طرح اصلاح هندسی تقاطع نسیم شمال-جاده تاکستان تهیه شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به اینکه تقاطع نسیم شمال-جاده تاکستان یکی از نقاط حادثه خیز به شمار می رود، طرح اصلاح هندسی آن تهیه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: به منظور شناسایی نقاط حادثه خیز سطح شهر قزوین بررسی ها بازدیدهای میدانی متعددی صچرت گرفته و در نهایت ۱۵نقطه حادثه خیز شناسایی شد.
وی عنوان کرد: یکی از این نقاط حادثه خیز، تقاطع نسیم شمال-جاده تاکستان است که رفع نقاط حادثه خیز آن ضرورت داشت.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا طرح اصلاح هندسی تقاطع مذکور تهیه شده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تقاطع، اصلاح جزایر جداکننده و افزودن راستگرد ضلع شمال شرق برای این تقاطع از جمله اصلاحات هندسی است که برای رفع حادثه خیز بودن این تقاطع انجام شود.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط