چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

جهانگیری خبر داد

مزایده طراحی، هوشمندسازی و بهره برداری از پارکینگ های تحت نظارت سازمان

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: طراحی، تأمین کالا، تجهیز، هوشمندسازی و بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای و غیرحاشیه ای سطح شهر از طریق مزایده به مدت سه سال به واجدین شرایط واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: یکی از خدمات قابل ارائه توسط سازمان، خدمات مربوط به پارکینگ های تحت نظارت سطح شهر است.
وی عنوان کرد: در این راستا طراحی، تأمین کالا، تجهیز، هوشمندسازی و بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای و غیرحاشیه ای سطح شهر از طریق مزایده به مدت سه سال به واجدین شرایط واگذار می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده از ۱۵تا۲۲شهویورماه سال جاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه کنند.
جهانگیری گفت: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با واحد امور قراردادها واقع در قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان مراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق اسناد مزایده مدارک مورد نیاز را تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه اول مهرماه سال جاری تکمیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: پاکت های اسناد متقاضیان شرکت کننده در این مزایده روز شنبه سوم مهرماه سال جاری بازگشایی می شود.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط