چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

جانی:

ساماندهی و بهسازی ملزومات ترافیکی میانگاه های عابر پیاده بلوار شهید سلیمانی

جانی مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از ساماندهی و بهسازی ملزومات ترافیکی میانگاه های عابر پیاده بلوار شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ مجتبی جانی گفت:در راستای ایمن سازی معابر سطح شهر و افزایش ایمنی تردد؛ کلیه ملزومات ترافیکی میانگاه های عابر پیاده بلوار شهید سلیمانی، نوسازی و بهسازی شد. 

لازم به ذکر است عملیات یاد شده به منظور ارتقای ایمنی معابر و کاهش مخاطرات احتمالی با توجه به نیازسنجی در سایر معابرسطح شهر اجرا خواهد شد. 

تصاویر مرتبط