دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

جانی مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین:

آرام سازی جریان ترافیک و مدیریت سرعت خیابان شهید فکوری

جانی مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از مدیریت سرعت و آرام سازی جریان ترافیک خیابان شهید فکوری خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، مجتبی جانی اظهار کرد: با هدف آرام سازی و مدیریت سرعت در خیابان شهید فکوری و ایمن سازی مسیر تردد شهروندان و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از سرعت غیرمجاز خودروهای عبوری، این سازمان نسبت به احداث یک رشته سرعتکاه آسفالتی استاندارد اقدام نموده است. 

 

تصاویر مرتبط