یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

جانی:

مدیریت سرعت و آرام سازی جریان ترافیک جنوب میدان تهران قدیم

جانی مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: عملیات احداث سرعتکاه در محدوده دوربرگردان جنوب میدان تهران قدیم توسط این سازمان در حال اجرا است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، مجتبی جانی اظهار کرد: با توجه به احداث دوربرگردان در جنوب میدان تهران قدیم و لزوم آرام سازی و مدیریت سرعت در محدوده فوق و هم چنین در راستای ایمن سازی مسیر تردد شهروندان و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از سرعت غیرمجاز خودروهای عبوری، این سازمان نسبت به احداث یک رشته سرعتکاه آسفالتی استاندارد اقدام نموده است. 

تصاویر مرتبط