چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت؛

رنگ‌آمیزی 500 مترمربع از سرعتکاه‌های سطح شهر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۰ مترمربع از سرعتکاه‌های سطح شهر با استفاده از رنگ تک‌جزئی رنگ‌آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: رنگ آمیزی سرعتکاه‌ها در افزایش دید رانندگان و کاهش آمار تصادفات رانندگی که نقش بسزایی دارد.
او عنوان کرد: در این راستا سرعتکاه‌های سطح شهر به لحاظ وضعیت رنگ آمیزی مورد بازبینی قرار می گیرد تا در صورت لزوم نسبت به رنگ آمیزی سرعتکاه‌های فاقد رنگ یا کمرنگ اقدام شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا ۵۰۰ مترمربع از سرعتکاه های سطح شهر با استفاده از رنگ تک‌جزئی رنگ‌آمیزی شد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: بخشی از این سرعتکاه های رنگ آمیزی شده در بلوارهای شهید باهنر، دادگستری و جاده اسماعیل آباد قرار دارد.
پایان پیام

تصاویر مرتبط