چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

جهانگیری عنوان کرد

حذف جداول رفوژ میانی خیابان امام خمینی(ره) به منظور روان سازی جریان ترافیک

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: جداول رفوژ میانی خیابان امام خمینی(ره) به منظور روان سازی جریان ترافیک حذف شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود جداول در رفوژ میانی خیابان امام خمینی(ره) موجب کاهش عرض معبر و به تبع آن افزایش بار ترافیکی این محور شده بود.


وی عنوان کرد: به منظور رفع مشکل ترافیکی این محور، حذف جداول رفوژ میانی معبر در دستورکار سازمان قرار گرفت.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا در محدوده ۵۰۰متر از خیابان مذکور جداولی که در رفوژ میانی به کار برده شده بود، برداشته شد.


جهانگیری خاطرنشان کرد: با حذف این جداول، عرض سواره رو افزایش یافته و به تبع آن جریان ترافیک عبوری به میزان قابل توجهی روان سازی شد به گونه ای که شاهد افزایش رضایت مندی شهروندان نسبت به اجرای این پروژه هستیم.


پایان پیام/

تصاویر مرتبط