یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

جهانگیری خبر داد

رنگ آمیزی 5هزار و۵۰۰مترمربع سرعتکاه و گذر عرضی عابرپیاده در ۹ماهه نخست سال جاری

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در ۹ماهه نخست سال جاری 5هزار و ۵۰۰مترمربع از سرعتکاه ها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده سدح شهر رنگ آمیزی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: رنگ آمیزی سرعتکاه ها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده به دلیل نقش کلیدی که در افزایش دید رانندگان به ویژه در شب هنگام دارد، بسیار حایزاهمیت است.


وی عنوان کرد: براین اساس رنگ آمیزی آن ها از اولویت های سازمان به شمار رفته و به منظور اجرای دقیق این مأموریت سازمان، به صورت مستمر تمام سرعتکاه ها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر موجب بازبینی قرار می گیرد.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در ۹ماهه نخست سال جاری نیز 5هزار و ۵۰۰مترمربع از سرعتکاهها و گذرگاه های عرضی عابرپیاده سطح شهر رنگ آمیزی شده است.


جهانگیری خاطرنشان کرد: از این میزان ۲هزار و ۵۰۰مترمربع رنگ آمیزی مربوط به سرعتکاه ها و 3هزار مترمربع رنگ آمیزی نیز مربوط به گذرگاه های عرضی عابرپیاده است.


وی یادآور شد: به منظور افزایش دوام رنگ آمیزی انجام شده از رنگ های ترافیکی باکیفیت بالا استفاده می شود تا در اثر بارش نزولات آسمانی و تغییرات جوی حداکثر ماندگاری را داشته باشد.
پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط