پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

جهانگیری

بلوار شهید صیاد شیرازی مناسب سازی و ایمن سازی می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور تردد ایمن عابران پیاده در بلوار شهید صیاد شیرازی شهرک مینودر پروژه مناسب سازی و ایمن سازی عابرپیاده در این محور اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: با توجه به اهمیت مناسب سازی و ایمن سازی معابر شهری در افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده و خودروها و به تبع آن کاهش تصادفات درون شهری این قبیل پروژه ها بخش قابل توجهی از دستورکارهای سازمان را شامل می شود.
وی عنوان کرد: براین اساس ایمن سازی و مناسب سازی بلوار شهید صیاد شیرازی شهرک مینودر در دستورکار سازمان قرار گرفته و به زودی اجرا می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این پروژه شامل عملیات عمرانی از قبیل تخریب، خاکبرداری، جدولگذاری، خط کشی، نصب تابلو ها و علایم ترافیکی است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: با مناسب سازی و ایمن سازی این بلوار قطع به یقین تردد عابران پیاده از این محور با ایمنی بالاتری انجام می شود و به تبع آن احتمال تصادف بین عابرپیاده و خودرو کاهش قابل توجهی پیدا می کند.
پایان پیام /


 

تصاویر مرتبط