دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

جهانگیری خبر داد

آرام سازی ونصب جان پناه مقابل اداره کل آموزش و پرورش

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور تردد ایمن عابران پیاده از عرض معبر مقابل اداره کل آموزش و پرورش ضمن اجرای پروژه آرام سازی ومناسب سازی در این محور، جان پناه نیز نصب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: مناسب سازی و ایمن سازی معابر به منظور تردد عابران پیاده در افزایش ضریب ایمنی تردد عابران نقش مهمی ایفا می کند.
وی عنوان کرد: در این راستا پروژه مناسب سازی و ایمن سازی گذر عرضی عابرپیاده بلوار شهید سلیمانی مقابل اداره کل آموزش و پرورش در دستورکار قرار گرفته و آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این پروژه شامل نصب جان پناه، نصب چراغ چشمک زن، اجرای خط کشی عرضی، نصب استوانه های ترافیکی و تابلو عبور عابرپیاده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه موجب افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده و حفظ جان آنان در عبور عرضی از معبر می شود.
پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط