دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

جهانگیری خبر داد

تعمیر و تعویض جداکننده های فلزی برخی از مسیرهای دوچرخه سطح شهر

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به واردن آمدن خسارت به جداکننده های فلزی برخی از مسیرهای دوچرخه سطح شهر بر اثر تصادف ،تعویض و تعمیر این جداکننده ها انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: پس از احداث مسیرهای دوچرخه نخستین اقدام ایمن سازی این مسیرها است تا دوچرخه سواران بدون دغدغه و با اطمینان از ایمن بودن مسیرها از دوچرخه برای ترددهای درون شهری خود استفاده کنند.


وی عنوان کرد: نصب جداکننده های فلزی یکی از روش های ایمن سازی و تفکیک مسیرهای دوچرخه از معبر اصلی است که نقش مهمی در جلوگیری از بروز تصادف بین دوچرخه و خودرو ایفا می کند.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: براین اساس برخی از مسیرهای دوچرخه سطح شهر که قابلیت نصب جداکننده فلزی را داشت به این جداکننده ها مجهز شده است.


جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع تصادف در بلوارهای معلم، شهید چگینی و شهید لشگری، جداکننده های فلزی مسیرهای دوچرخه این محورها آسیب دیده بود .


وی یادآور شد : در حال حاضر جداکننده های فلزی مسیرهای دوچرخه مذکور تعمیر و تعویض گردید تا ایمنی لازم برای تردد دوچرخه سواران از این مسیرها تأمین شود.


پایان پیام/


 

تصاویر مرتبط