یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

جهانگیری

گاردریل های حاشیه کانال ناصرآباد ترمیم شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به درخواست شهرداری منطقه یک قزوین ۴۰ ست گاردریل جدید در حاشیه کانال ناصرآباد نصب و ۱۰ست گاردریل فرسوده جمع اوری شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود گاردریل ها در حاشیه جاده ها به میزان قابل توجهی از انحراف مسیر خودروها جلوگیری می کند به ویژه در جاده هایی که حاشیه آن کانال آب وجود دارد، نصب گاردریل بسیار حایزاهمیت است.


وی عنوان کرد: بنا به درخواست شهرداری منطقه یک قزوین و با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد ترمیم گاردریل های حاشیه کانال ناصرآباد ضرورت دارد.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: براین اساس۴۰ست گاردریل به متراژ 160 متر در حاشیه کانال ناصرآباد نصب و ۱۰ست گاردریل فرسوده به متراژ ۴۰ متر جمع آوری شد.


جهانگیری خاطرنشان کرد: برخورد خودروها به گاردریل ها در هنگام تصادف موجب آسیب به این تجهیزات ترافیکی می شود و تعویض این تجهیزات ضرورت پیدا می کند.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط