دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

جهانگیری خبر داد:

رنگ آمیزی سرعتگیر های سطح شهر

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور بهتر دیده شدن سرعت گیرهای سطح شهر به ویژه در شب هنگام ۱۰۰رشته سرعتگیر در سه ماه نخست سال رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر در فواصل زمانی مشخص انجام می شود زیرا رنگ این تجهیزات ترافیکی به مرور زمان و براثر بارش نزولات آسمانی کم رنگ می شود.
وی عنوان کرد: عدم تشخیص سرعتگیرهای نصب شده در سطح شهر هنگام رانندگی مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد می کند بنابراین سعی می کنیم در فواصل زمانی مشخص نسبت به رنگ آمیزی سرعت گیرها که موجب بهتر دیده شدن آنها می شود، اقدام کنیم.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا ۱۰۰رشته از سرعت گیرهای نصب شده در سطح شهر از جمله در ناحیه عظیمیه ، عارف ،بلوار شهید بهشتی مقابل کانون معلولین توانا  و........رنگ آمیزی شده است.
جهانگیری گفت: به دلیل ضرورتی که احساس می شد در بلوار شهید بهشتی مقابل کانون معلولین توانا علایم ترافیکی مورد نیاز و سرعتگیر جدید نیز نصب شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لوپ های مغناطیسی ۶  تقاطع سطح شهر که با استفاده از رنگ زرد ترافیکی رنگ آمیزی شده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: لوپ های مغناطیسی چراغ های راهنمایی میدانی در تقاطع ها ایجاد می کند که وقتی خودروها در این میدان مغناطیسی ایجاد شده قرار می گیرند، براساس بار ترافیکی وارد شده به تقاطع رنگ چراغ راهنمایی تغییر می کند.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط