یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

گاردریل ‌های جاده نسیم شمال به‌طور موقت در حال جمع آوری است

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: گاردریل‌های جاده نسیم شمال به‌منظور مرمت و بازسازی این مسیر به‌طور موقت جمع‌آوری شده و پس از اتمام پروژه، دوباره نصب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، جهانگیری گفت: با توجه به ضرورت بازسازی و ترمیم جاده نسیم شمال بحث خطکشی، تابلوگذاری و نصب علایم ترافیکی این مسیر با توجه به وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین برعهده این سازمان قرار گرفته است. 

وی عنوان کرد: در این راستا علاوه بر طراحی و ساخت تابلوهای راهنمای مسیر جدید مورد نیاز این معبر، وظیفه جمعآوری گاردریل‌های مسیر یادشده نیز برعهده این سازمان است. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهار کرد: براین اساس در حال حاضر گاردریل‌های جاده نسیم شمال به متراژ 2 کیلومتر برای مرمت مسیر باز شده و به انبار انتقال پیدا کرده است تا پس از اتمام پروژه بازسازی نسبت به نصب مجدد این گاردریل ها اقدام شود. 

جهانگیری گفت: پس از پایان پروژه بازسازی و مرمت جاده نسیم شمال، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین برحسب وظیفه نسبت به خط‌کشی این مسیر و نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز این مسیر اقدام می‌کند. 

پایان پیام 

تصاویر مرتبط