چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

لوپ های مغناطیسی سه تقاطع در محور جاده نسیم شمال اجرا شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: لوپ های مغناطیسی سه تقاطع در محور جاده نسیم شمال با 135میلیون تومان اعتبار اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: با توجه به اینکه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی تقاطع های سطح شهر موجب انتظام بخشی تردد خودروها و کنترل بهتر ترافیک عبوری از تقاطع ها می شود، هوشمندسازی چراغ های راهتمایی در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه قرارگرفته است.


وی با بیان اینکه در این راستا بخش قابل توجهی از چراغ های راهنمایی سطح شهر هوشمندسازی شده است، عنوان کرد: به منظور هوشمندسازی چراغ های راهنمایی تقاطع های محور جاده نسیم شمال نسبت به اجرای لوپ های مغناطیسی در این چراغ ها اقدام شده است.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در حال حاضر لوپ های مغناطیسی در تقاطع های نسیم شمال-اقبالیه، نسیم شمال-میرزاکوچک خان و نسیم شمال-فارسیان اجرا شده است.


جهانگیری خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه135میلیون تومان است.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط