پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛

طرح تکمیلی ایمن‌سازی خیابان دندانپزشکی تهیه شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: طرح تکمیلی ایمن سازی خیابان دندانپزشکی مقابل ساختمان شهرداری(راژیا) تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: ایمن سازی معابر به منظور افزایش ایمنی تردد از برنامه های اولویت دار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین به شمار می رود.

او عنوان کرد: در این راستا معابر شهری به صورت مستمر مورد بازبینی قرار می گیرد تا در صورت نیاز بسته به شرایط موجود نسبت به ایمن سازی آن اقدام شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به طرح تکمیلی ایمن سازی خیابان دندانپزشکی تصریح کرد: طرح تکمیلی ایمن سازی خیابان دندانپزشکی مقابل ساختمان شهرداری به منظور آرام‌سازی و انتظام بخشی ترافیک معبر در تقاطع های خیابان مذکور با بلوار شهید مطهری و خیابان شهید بابایی تهیه شده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به تأیید طرح مذکور، عملیات اجرایی آن در دستورکار قرار گرفته است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط