شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

جهانگیری خبر داد

خط کشی گذر عرضی عابرپیاده شرق میدان آزادی

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در ضلع شرق میدان آزادی(سبزه میدان) خط کشی گذر عرضی عابرپیاده به متراژ ۱۰۰مترمربع اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: خط کشی های گذر عرضی عابرپیاده در معابر سطح شهر موجب افزایش ایمنی تردد عابران پیاده می شود و با توجه به اینکه افزایش ایمنی تردد عابران پیاده در معابر شهری یکی از مأموریت های این سازمان به شمار می رود، با بررسی های صورت گرفته نسبت به اجرای خط کشی عرضی عابرپیاده در نقاط مختلف شهر اقدام می شود.


وی عنوان کرد: براساس نیازسنجی صورت گرفته در محدوده میدان آزادی(سبزه میدان) اجرای خط کشی گذر عرضی عابرپیاده در ضلع شرق میدان مذکور ضرورت داشت.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا خط کشی گذر عرضی عابرپیاده در ضلع شرق میدان آزادی به متراژ۱۰۰مترمربع اجرا شد.


جهانگیری خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ماندگاری خط کشی اجرا شده از رنگ ترافیکی تک جزیی با کیفیت بالا استفاده کردیم تا در باره های زمانی طولانی تری نیاز به ترمیم داشته باشد.


پایان پیام/

تصاویر مرتبط