تاریخچه

 سازمان حمل و نقل و ترافیک در خرداد ماه سال 90 پس از تصویب اساسنامه آن در آبان 88 در صحن شورای محترم اسلامی شهرو تائید و موافقت وزارت کشور در اسفند 88 فعالیت خود را با 15 نفر نیرو با متوسط تحصیلات کارشناسی و 27 میلیارد ریال بودجه  عملا آغاز نمود.

 

هدف

تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه،برنامه ریزی ،طراحی،آموزش،نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین جهت جابجایی ایمن،ارزان،سریع و راحت مسافران،عابران و کالا میباشد.

 

چشم انداز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یکی از حوزه های دانش محور شهرداری قزوین می باشد که با ارتقا شاخص های رشد کیفی و کمی و بهبود در نظام جابجایی های شهری و ارتقا فرهنگ ترافیک شهروندان قزوین این شهر را به شهری مطلوب برای فعالیت و سکونت عموم شهروندان تبدیل می نماید.