بهنام مافی  – سرپرست واحد اجرایی

1- ایجاد هماهنگی و نظارت عالیه بر عملکرد ناظرین سازمان

2- برگزاری جلسات داخلی اجرایی

3- تهیه گزارشات ادواری در خصوص پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و ضعف ها و قوت ها و ارائه آن ها در پایان هر ماه

4- نظارت بر امور مربوط به کلیه پیمانکاران حوزه اجرایی

5- کنترل صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران قبل از ارائه به دفتر مدیریت

6- کنترل کلیه قراردادهای پیمانکاران حوزه اجرایی و اعلام به امور قراردادها در خصوص تمدید و یا خاتمه قرارداد قبل از پایان یافتن زمان اولیه قرارداد

 

اسماعیل رستمی ناظر

1-ناظر پروژه نصب میانگاه

2-ناظر پروژه اجرای سرعتگیر های آسفالتی

3-ناظر پروژه خرید آسفالت از سازمان عمران

4-ناظر پروژه اجرای ابنیه سازمان پایانه ها

 

سپیده برزگر صالحی مدیر دفتر فنی

1- تهیه و تنظیم شرایط فنی و خصوصی کلیه اسناد مناقصه سازمان و اخذ تائیدیه های لازم قبل از مناقصه

2- تهیه صورت وضعیت های ارسالی به سازمان های دیگر

3- تهیه کلیه برآوردها و نقشه ها و دتایل­های فنی و اجرایی (اسناد منضم به پیمان)

4-تهیه و پیگیری لوایح ارسالی به شورای اسلامی شهر

 

مرتضی نجفی- ناظر پارکینگ های غیرحاشیه ای

1- بازدید مستمر از پارکینگ های غیرحاشیه ای و ارائه گزارش

2- بازدید از شکایات مطروحه مردمی و ارائه گزارش

4- انجام کلیه امور محوله در خصوص پارکینگ ها

 

 

آقای مسعود شهروان مهر- ناظر و کارشناس اجرایی

1- ناظر پروژه نرده گذاری معابر سطح شهر

2-ناظر پروژه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر

3-ناظر پروژه اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر

 

ماهان کوچنانی –کارشناس واحد اجرایی

1-ناظر پروژه اصلاح هندسی

2-ناظر پروژه اجرای رنگ آمیزی طولی معابر سطح شهر

 

مهدی شریعتی- کارشناس واحد اجرایی

1-ناظر پروژه مناسب سازی

2-ناظر پروژه اجرای رنگ آمیزی عرضی معابر سطح شهر

3-ناظر پروژه احداث پل های هوایی عابر پیاده

 

مهدی بزرگمهر – کارشناس واحد  اجرایی

1-ناظر پروژه تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق سه گانه

2-ناظر پروژه ترمیم و مرمت ابنیه و مستحدثات (کارهای عمومی)

 

مهدی صمدیان: ناظر

1- ناظر تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی سطح شهر

2 - نظارت برپروژه های تعمیر و نگهداری ، پله برقی ، آسانسور

3- مطالعه، بررسی و پیشنهاد جهت بهینه سازی عملکرد چراغ­های راهنمایی

4- انجام امور مربوط در مورد پیمانکاران چراغ راهنمایی، پله برقی، آسانسور و تنظیم  صورت وضعیت های پیمانکاران

5- مسوول پاسخگویی به استعلامات