پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

جهانگیری:

نرخنامه خدمات پارکینگ در تمام پارکینگ های شهر نصب شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور آگاهی شهروندان از نرخ خدمات پارکینگ ها، نرخنامه مذکور در تمام پارکینگ های تحت نظارت سازمان نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان به شهروندان، خدمات پارکینگ های عمومی سطح شهر است و با توجه به اهمیت موضوع همواره نظارت های دقیقی توسط کارشناسان سازمان از پارکینگ های سطح شهر انجام می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده نصب نرخنامه پارکینگ های عمومی سطح شهر است که توسط سازمان انجام شده تا شهروندان در جریان نرخ استفاده خدمات پارکینگ های عمومی تحت نظارت سازمان قرار گیرند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: این اقدام در جلوگیری از بروز تخلف توسط پیمانکارانی که در ارائه خدمات پارکینگ های عمومی با این سازمان همکاری دارند نیز موثر است و با توجه به نصب نرخنامه در تمام پارکینگ ها، شبهه ای در مورد دریافت نرخ خدمات در پارکینگ ها برای شهروندان باقی نمی ماند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط