یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

جهانگیری:

چهارراه دادگستری مناسب سازی می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته پروژه مناسب سازی در چهارراه دادگستری اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: اجرای پروژه های مناسب سازی، موجب تسهیل در تردد خودروها و عابران پیاده در نقاط مختلف شهر می شود.

وی عنوان کرد: مناسب سازی چهارراه دادگستری به دلیل ضرورتی که احساس می شد در دستورکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: پس از اجرای این پروژه مناسب سازی، نسبت به جابجایی 2 چراغ راهنمای مستقر در این چهارراه اقدام می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با اجرای پروژه مناسب سازی و جابجایی چراغ ها باید لوپ های تقاطع نیز دوباره اجرا شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط