نوی تب ها

کاربردی قوانین و مصوبات ...

دفترمدبرعامل

مصطفی کاشی پزها- معاون سازمان 1- جانشین مدیرعامل 2- مسئول هماهنگی مدیران واحدهای مختلف سازمان و تشکیل جلسات داخلی 3- نظارت بر عملکرد فنی و اداری پرسنل علی ارباب -  مسئول روابط...

رزومه مديرعامل

نام و نام خانوادگي :   سعيد جهانگيري متولد سال :   1357 تحصیلات : -  كارشناسي عمران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين -کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی - دانشگاه آزاد...