اسامی پیمانکاران

ردیف

پیمانکار/شرکت

نام مدیرعامل

شماره تماس

1

متین سازان البرز

مهدی طاهری قزوینی

09121815709

2

غلامرضا زنگنه

غلامرضا زنگنه

09121822001

4

آژند پایار کاسپین

محمد رزاق پور

09125817019

5

متین دشت

علی شهسواری

09122822603

6

حسین ملک محمدی

حسین ملک محمدی

09126819921

7

صبا شیمی آریا

محمد حسین چاوشی تهرانی

09122573920

8

مجید صفر خانلو

مجید صفر خانلو

09121817065

9

لطف اله اینانلو

لطف اله اینانلو

09193849261

10

امیر شیخ احمدی

امیر شیخ احمدی

09127803465

11

پویا سازان کلبه راه

اصغر حاتمی

09129265680

12

ایمن راه کار

فردین غلام پور

09111111852

13

عمران ابریشم کاسپین

مهدی تفضلی

09122815726

14

مهد پاک سبز ایرانیان

مهدی ملکی

09122822331

15

سپند سازه سورن

محمد رضا رحمانی

09123828661

16

ارتفاع نورد آرمان

اسماعیل صالح

09127855320

17

همرنگ سازان شهر زیبا

حسین گودرزی

09124432245

18

پوشش گستران راهنما

 

09121723126