نمایش محتوای وبی  حذف

 

 

مهدی گلمحمدیان- مدیر مالی سازمان

1- تهیه و تنظیم بودجه و اصلاح بودجه سال

2- تهیه و تنظیم صورت های مالی سود و زیان و ارائه اظهارنامه مالیاتی

3- تجزیه و تحلیل صورت های مالی سازمان

4- نظارت مستقیم بر کنترل درآمدها و هزینه و تنظیم دفاتر قانونی

5- اخذ مطالبات از شهرداری مرکز و مناطق و سازمان های وابسته

 

فرج قاسمی- کارپردازی و ناظر پارکینگ ها

1- خرید کلیه ملزومات و تجهیزات موردنیاز سازمان

2-  تهیه و پخش استعلامات سازمان

3- نظارت بر عملکرد پارکینگ­های تحت نظارت سازمان و بازدیدهای مستمر و ارائه گزارش

5- پیگیری امور مربوط به پیمانکاران پارکینگ

6- و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه  و مدیرعامل سازمان

 

محمد اسماعیل حقیقت - امورقردادها

1- تهیه شرایط فنی و خصوصی قراردادهای سازمان

2- بایگانی کلیه اسناد و نقشه های قراردادهای سازمان به منظور تهیه تیپ در کلیه حوزه ها

3- نظارت بر پروژه های نصب و تعمیر و نگهداری پل های عابرپیاده سطح شهر

4- رابط بین مسئول امور قراردادها با مسئول دفتر فنی

4- نظارت بر اجرای احداث مسیرهای دوچرخه سطح شهر

5- انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاران پل عابرپیاده و مسیر دوچرخه

6- بررسی، مطالعه و آشنایی با آئین نامه های مربوط به شهرداری

7- و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه  و مدیرعامل سازمان

 

کامران اعتماد- اعتبارات و صدور چک

1- صدور اسناد مالی و صدور چک

2- تهیه گزاراشات مالی

3- ثبت اعتبارات و بودجه و ارائه گزارشات دوره ای

4- کنترل و نظارت بر هزینه ها و کنترل­های داخلی

5- و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه

 

فاطمه کوزه گران- کارشناس حسابداری و متصدی سیستم مکانیزه مالی

1- ثبت سوابق خریدها و معاملات و تحویل اموال در کامپیوتر و ارائه گزارشات مربوطه

2- تهیه و تنظیم و تکمیل اطلاعات عملکرد فصلی سازمان در سایت اداره دارایی

3- تهیه و نصب برچسب اموالی

4- صدور رسید و حواله انبار با هماهنگی انبار

5- و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه و مدیرعامل

 

کامل زمانی -کارشناس امور پیمان

 
  1. تهیه و تنظیم قراردادهای سازمان با پیمانکاران ، شرکت ها ، مناطق و سازمان ها و ...
  2. وارد کردن استعلام ها ، مناقصات و مزایدات در سامانه سمیم
  3. وارد کردن قیمتها و مشخص کردن برنده پس از بازگشایی پاکتها در کمسیون مناقصات به وسیله نرم افزار افزار سمیم
  4. تنظیم صورتجلسات تحویل موقت و قطعی و هماهنگی های لازم با اعضاء کمیسیون تحویل و دستگاه نظارت جهت مشخص شدن زمان برگزاری جلسات و ...
  5. پیگیری های لازم جهت رفع نواقص تحویل موقت و قطعی و تنظیم صورتجلسات بعدی مربوطه.
  6. تنظیم و تحویل صورتجلسات تحویل زمین و ابلاغ به پیمانکاران
  7. تنظیم نامه های بیمه جهت اخذ کد کارگاهی و ردیف پیمان جهت هر قرارداد و درج در پرونده.
  8. استعلام از بانکها جهت صحت ضمانتنامه های قرارداد و شرکت در مناقصات.

 

حسین معروفی- انباردار

1- تحویل اجناس به پیمانکاران برابر رسید حواله های انبار

2- تحویل گرفتن اجناس و ملزومات ترافیکی از شرکت و فروشندگان و پیمانکاران

3- تهیه کارتکس انبار بر اساس ورود و خروج اجناس

4- نظافت و چیدمان اجناس و کالا بر اساس کدینگ کالاها

5- انجام وظایف محوله توسط مسئول مربوطه