بهنام مافی سرپرست واحد فنی و اجرایی

1- ایجاد هماهنگی و نظارت عالیه بر عملکرد ناظرین سازمان

2- برگزاری جلسات داخلی اجرایی

3- تهیه گزارشات ادواری در خصوص پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و ضعف ها و قوت ها و ارائه آن ها در پایان هر ماه

4- نظارت بر امور مربوط به کلیه پیمانکاران حوزه اجرایی

5- کنترل صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران

6- کنترل کلیه قراردادهای پیمانکاران حوزه اجرایی و اعلام به امور قراردادها در خصوص تمدید و یا خاتمه قرارداد قبل از پایان یافتن زمان اولیه قرارداد و کنترل کلیه قراردادهای پیمانکاران قبل از امضای قرارداد

 

سپیده صالحی برزگر- مسئول دفتر فنی

1- تهیه و تنظیم شرایط فنی و خصوصی کلیه اسناد مناقصه سازمان و اخذ تائیدیه های لازم قبل از مناقصه

2- تهیه صورت وضعیت های ارسالی به معاونت­ها، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری

3- تهیه کلیه برآوردها و نقشه ها و دتایل­های فنی و اجرایی (اسناد منضم به پیمان)

4- بایگانی کلیه قراردادهای سازمان جهت بهره برداری های آتی

5- تهیه و نگهبانی نقشه های تیپ جهت بهره برداری در تنظیم قرارداد

 

 

مهدی صمدیان: ناظر چراغ های راهنمایی و رانندگی

1- نظارت بر نصب، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی ، پله برقی ، آسانسور

2- مطالعه، بررسی و پیشنهاد جهت بهینه سازی عملکرد چراغ­های راهنمایی

3- انجام و پیگیری امور مربوط به چراغ راهنمایی، پله برقی، آسانسور و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران

4- بررسی، مطالعه و آشنایی با آئین نامه های ملی در زمینه چراغ­های راهنمایی

 

مهدی شریعتی: ناظر اصلاحات هندسی

1- نظارت پروژه های اصلاحات هندسی معابرسطح شهر

2- انجام و پیگیری امور مربوط به اصلاحات هندسی و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران

3- ناظر ترمیم و مرمت ابنیه

 

حمید ضیائی: ناظر تثبیت نیوجرسی و پارکینگ مهروماه

1-ناظر پروژه های احداث پل‌های هوایی عابرپیاده

2-مدیریت مجموعه پارکینگ مهر و ماه

3-مدیر طرح پارک آموزش ترافیک

4- نظارت بر پروژه تثبیت نیوجرسی

 

مسعود شهروان مهر- ناظر تابلوهای راهنمای مسیر و کارت پارک

1- ناظر طرح کارت پارک

2- ناظر پروژه های مناسب سازی سطح شهر

3- تهیه نقشه ها و دتایل های اجرایی تابلوهای راهنمای مسیر

4- ناظر اجرا و نصب تابلوهای راهنمای مسیر

5- نظارت مستمر بر اجرای طرح کارت پارک سطح شهر و رسیدگی به شکایات مردمی مربوط به کارت پارک

6- ارائه گزارشات روزانه در خصوص مشکلات کارت پارک و رفع مشکلات به وجود آمده 

7-انجام امور مربوط به پیمانکاران طرح کارت پارک، مناسب سازی و تابلوهای راهنمای مسیر

 

ابوالفضل صالحی- ناظر علائم عمودی و تابلوهای ترافیکی

1- نظارت بر نصب، تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی سطح شهر

2- بازدید مستمر کمی و کیفی از تابلوهای سطح شهر

3- نصب و ترمیم سرعتکاه های پلاستیکی سطح شهر

4- انجام امور مربوط به پیمانکاران  ملزومات ترافیکی و تابلوهای راهنمای مسیر

5- بررسی و مطالعه و آشنایی با آئین نامه های ملی در زمینه تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر

6-  و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه 

 

اسماعیل رستمی ناظر علائم افقی و خط کشی

1- نظارت بر اجرا و ترمیم خط کشی طولی و عرضی و شابلون های نوشتاری و تابلوهای ترافیکی

2- ناظر آسفالت و سرعتکاه های آسفالتی

3- انجام امور مربوط به پیمانکاران رنگ و سرعتکاه های آسفالتی و تالبوهای ترافیکی

4- بررسی ، مطالعه و آشنایی با آئین نامه های ملی در زمینه خط کشی ها و تابلوهای ترافیکی